سال  1396 ایده اولیه بیناوید شکل گرفت، ایده ای که با هدف تهیه آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار بود، تا بتواند این آموزش ها را فراگیر کند و هموطنانی که در سراسر ایران به یادگیری علاقه مند هستند را پوشش دهد.

هدف دیگر راه اندازی سایت بیناوید به جز بحث آموزشی و یادگیری مهارت ها بحث درآمد زایی از طریق آپلود فیلم می باشد .

راه اندازی و شروع فعالیت سایت از حوالی سال 96 با یک دوره آغاز شد، که با استقبال خوب بسیاری از 

علاقه مندان مواجه شد.

گسترش سایت به مرور ادامه یافت و دوره های مختلفی به این مجموعه اضافه گردید که هر کدام در نوع خود قابل رقابت با دوره های حضوری است