با توجه به محدودیت منابع آب در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک و روند روبه رشد مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت و توسعه صنعتی ، سیاست های جدید مبنی بر استفاده کارا از منابع آب موجود، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این راه کارها استفاده از آب های مصرف شده و استفاده از آب های با کیفیت نامناسب است. از طرفی بهره برداری از آب با کیفیت پایین پیچیده تر و مشکل تر از آب با کیفیت خوب است و نیازمند مدیریت اجرایی پیچیده و روش های کنترل و نظارتی دقیق تر است. یک طرح موفق مدیریت آب به مدل جامعی نیاز دارد که مدیریت آب، خاک، گیاه و مزرعه را مورد بررسی قرار دهد. بیشتر مدل های موجود برای سیستم های خاص آبیاری، فرآیندهای خاص مثل جابجایی آب و املاح، نفوذ، آبشویی یا برداشت آب بوسیله ریشه گیاه طراحی شده اند.
مدل مدیریتی SALTMED می تواند سیستم های مختلف آبیاری، خاک های گوناگون، طبقات خاک، گیاهان و درختان مختلف و استراتژی های متفاوت مدیریت آب، نیاز آبشویی و کیفیت های مختلف آب آبیاری را مورد توجه قرار دهد.
این مدل در سال های 2002 2000 در دو مزرعه در مصر و سوریه مورد ارزیابی قرار گرفت و به خوبی توانست اثرات سیستم آبیاری، نوع خاک، میزان شوری آب آبیاری را روی رطوبت خاک، توزیع نمک، نیاز آبشویی و بازده محصول نشان دهد.

سرفصل دوره

پیش نمایش

مدرس : علی محمودی
مدل مدیریتی SALTMED می تواند سیستم های مختلف آبیاری، خاک های گوناگون، طبقات خاک، گیاهان و درختان مختلف و استراتژی های متفاوت مدیریت آب، نیاز آبشویی و کیفیت های مختلف آب آبیاری را مورد توجه قرار دهد.
مدرس : علی محمودی
00:12:04 46.28 MB   
مدل مدیریتی SALTMED می تواند سیستم های مختلف آبیاری، خاک های گوناگون، طبقات خاک، گیاهان و درختان مختلف و استراتژی های متفاوت مدیریت آب، نیاز آبشویی و کیفیت های مختلف آب آبیاری را مورد توجه قرار دهد.
مدرس : علی محمودی
00:00:00    
« فهرست مطالب » عنوان شماره صفحه 1 مقدمه …………………………………………………………… 3 2 معادلات اساسی مدل SALTMED ………………………………….. 4 2 1 تبخیر و تعرق ………………………………………………….. 4 2 2 باران موثر ……………………………………………………… 4 2 3 جذب آب توسط ریشه گیاه در حضور نمک …………………………… 5 2 4 عمق ریشه دوانی ………………………………………………… 5 5 2 عرض ریشه دوانی ………………………………………………... 6 5 2 بازده نسبی محصول ……………………………………………… 6 6 2 حرکت آب و املاح ………………………………………………... 6 7 2 پارامتر های هدایت هیدرولیکی خاک ………………………………… 8 8 2 زهکشی …………………………………………………………. 8 9 2 نیاز آبشویی ……………………………………………………... 9 3 داده های مورد نیاز در مدل .…………………………………………... 9 3 1 پایگاه اطلاعاتی مدل ……………………………………………… 9 2 3 بررسی و راه اندازی مدل …………….……………………………. 10 4 آشنایی با گزینه های مختلف هر پنجره10 ……………………………….. 4 1 آب و هوا ……….…………………………………………….. 10 4 2 آبیاری ……….……………………….………………………. 11 4 3 محصول ..………….…………………………………………. 12 4 4 خاک .……..………………………………………………… 13 4 5 مدل ..……..………………………………………………… 14 4 5 1 پارامترهای مدل ………………………………………. 15 4 5 2 انتخاب خروجی ……………………………………….. 17 5 انجام یک مثال با استفاده از نرم افزار …….…………………………… 19 1 5 نتایج و خروجی های مدل ………………..…………………….. 23 6 نتایج و بحث ………………………………………………………. 30 « فهرست اشکال » شکل(1) – پنجره مربوط به داده های آب و هوا ..................................................................................... 19 شکل(2) پنجره مربوط به داده های آبیاری .......................................................................................... 20 شکل(3) پنجره مربوط به داده های گیاه .............................................................................................. 21 شکل(4) پنجره مربوط به داده های خاک ............................................................................................ 22 شکل(5) پنجره مربوط به مدل ............................................................................................................... 23 شکل(6) پنجره مربوط به انتخاب خروجی های نرم افزار ................................................................. 23 شکل(7) پروفیل رطوبت در اطراف قطره چکان ................................................................................. 24 شکل(8) پروفیل شوری خاک در اطراف قطره چکان ....................................................................... 24 شکل(9) پروفیل شوری نسبی در اطراف قطره چکان ...................................................................... 25 شکل(10) – پارامترهای گیاهی و عمق ریشه ....................................................................................... 25 شکل(11) – تبخیر – تعرق کل ، تعرق گیاه ، تبخیر از خاک بدون پوشش ................................. 26 شکل (12) – نیاز آبشویی ......................................................................................................................... 26 شکل (13) – عملکرد محصول ، جذب بیشینه و واقعی آب توسط ریشه ...................................... 27 شکل (14) نمودار توزیع آبیاری روزانه و آبیاری کل در زمان شبیه سازی ................................. 28 شکل (15) نمودار توزیع عمودی رطوبت................................................... ......................................... 28 شکل (16) نمودار توزیع افقی شوری.................................................................................................... 29 شکل (17) نمودار توزیع افقی رطوبت.................................................................................................. 29 شکل (18) نمودار توزیع افقی شوری ................................................................................................ 29

نقد و بررسی کاربران دوره :

میانگین رای 1
از 1 دیدگاه
جزئیات امتیاز کاربران
0
0
0
0
1
 • حمیدریگی
  6 ماه پیش

  درخواست حل تمرین با موضوع تحلیل فراوانی منطقه ای بانرم افزارمتلب /اکسا مینی تب ویاترکیبی

دیدگاه خود را بیان کنید

امتیاز شما :
 • علیرضا زارع
  • در پاسخ به مسعود خیابانی
  3 روز پیش

  با سلام بسیار عالی و بینظیر
  من تجربه کافی ندارم در زمینه کریپتوکارنسی ولی با این دوره بسیار راه برای من روشن شد .....
  لطفا دوره های اموزشی بیشتر بزارید ممنون
  در زمینه ترید کردن دوره بزارید و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باز هم تشکر

سوال خود را بپرسید