متاسفانه صفحه ای که دنبالش هستید پیدا نشد! میتونید عددهای زوج همسان رو باهم ترکیب کنید و جمع شون رو به 2048 برسونید

2048

0