رایگان ثبت نام کنید

شما هم به جمع بیناویدی ها بپیوندید

از اینکه قصد پیوستند به ما را دارید، خرسندیم!

دسترسی به هزاران مقاله و دوره آموزشی

بیناوید تنها بستر عرضهٔ محتوا است و تولیدکننده را در فروش آن سهیم می‌کند. بیناوید برای محتوای رایگان هیچ مبلغی را از تولیدکننده دریافت نخواهد کرد و همواره بازاریابی را بر روی محتوا انجام خواهد داد. اگر محتوا خریدنی (برای فروش) باشد و به‌صورت انحصاری در بیناوید قرار داده شود، ٪۷۰ از فروش به تولیدکننده تقدیم می‌گردد. و برای محتوایی که خارج از بیناوید نیز به صورت آنلاین منتشر شود، ٪۵۰ از فروش به تولیدکننده تقدیم خواهد شد. بیناوید محتوا را به هیچ‌وجه نمی‌خرد و دستمزد نمی‌پردازد.

ارزش گذاری محتوای تولیدکنندگان بر عهدهٔ خود آنها است. اما بیناوید بر اساس معیارهای مختلف رشد بازار و قیمت‌های رقابتی، بازهٔ قیمت را به تولید‌کننده پیشنهاد خواهد داد. تولیدکننده می‌تواند بر اساس تشخیص و سیاست‌های رقابتی خود، قیمت نهایی را مشخص کند.

  • اطلاعات شما نزد ما امانت است و ما به امانت داری مشهوریم
  • برای ارتباط بهتر شماره موبایل و پست الکترونیکی خود را دقیق وارد کنید
  • بعد از عضویت شما به مقاله های رایگان دسترسی خواهید داشت
  • تراکنش های مالی شما در ناحیه کاربری قابل مشاهده می باشد